२०७९ चैत्र १८ शनिबार

आ. व. २०७९/८० को मौद्रिक नितीको सारांश

आ. व. २०७९/८० को मौद्रिक नितीको सारांश
Summary of Monetary Policy of FY 2079/80

१. ब्याजदर कोरिडरका दरहरु बैंकदर, नितीगत दर र निक्षेप सॅकलन दर १.५ प्रतिशत ले वृद्धी क्रमशः ८.५%, ७% र ५.५% कायम गरिने
1. Rates of Interest Rate Corridors, Bank Rate, Policy Rate & Deposit Collection Ratesare increased by 1.5% to make 8.5%,7% & 5.5%

२. औसत अन्तरबैंक दर नितीगत दर भन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी ले फरक पर्दा रिपो वा रिभर्स रिपो बोलकबोल गरिने र ३ प्रतिशत भन्दा बढिले कमि हुदां निक्षेप संकलन बोलकबोल गरिने
2. If Average InterBank Interest Rate varies by more than 2% with Policy Rate, Repo / Reverse Repo Auction will be announced & if it lower by more than 3% than policy rate, Deposit Collection Auction will be announced

३. तरलता व्यस्थापनको लागी खुल्ला बजार स्थिरिकरणकोष कार्यन्वयनमा आउने
3. To Manage Liquidity, Open Market Stabilization Fund will be implemented

४. दैनिक तरलता सुबिधालाई आवस्यकता अनुसा ओभरनाईट बनाउने
4. Daily Liability Facility shall be converted as Overnight Liquidity Facility- ILF

५. स्थाई तरलता सुबिधा बढीमा ५ दिन सम्म र बैंक को एक अगिल्लो हप्ताको औसत निक्षेपको १% सम्म उपलब्ध गराईने
5. Standing Liquidity Facility SLF will be made available for Maximum 5 Days and Maximum Outstanding up to 1% of Average Deposit of Previous Week of respective BFIs

६. तरलताको समस्या भएका बैंक तथा बित्तियसंस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुबिधा को दर बैंकदरमा २ प्रतिशत पेनल दर थप गरि उपलब्ध गराईने
6. Lender of Last Report Facility will be provided to BFIs having difficulty in managing Liquidity by adding 2% Penal in Bank Rate

७. अनिवार्य नगद अनुपात १ प्रतिशत थप गरि ४% कायम गरिने
7. CRR has increased by 1% to become 4%

८. वैधान्क तरलता अनुपात २ प्रतिशत थप गरि बाणिज्य बैंकलाई १२ र अन्यलाई १० प्रतिशत कायम गरिने
8. SLR Rates has increased by 2% to reach 12% &10% for Commercial Banks and other FIS respectively

९. मौद्रिक नितीको प्रभावकारीताको लागी बैंकहरुको बैजदर निर्धारण पुनरावलोकन गरिने
9. Interest Related Regultions will be change to make Effective Implementation of Monetary Policy

१०. Counter Cyclical Buffer लाई २०८० साउन देखी लागु गरिने
10. CCB will be made effective from 2080 Shrawan

११. मर्जर छुट २०७९ पौस सम्म हुने बैंकहरु र लघुवित्त लाई मात्र दिईने
11. Merger related benefits will be available for Banks and Microfinance merging within Poush 2079

१२. २ करोड सम्मको उत्पादनमुलक कर्जा बेसरेटमा मात्र २ प्रतिशत सम्म थप गरि दिने व्यवस्था मिलाईने
12. Arrangement to provide Credit to Productive Sector Loan up to 20 Million will be made with Interest Rate Maximum up to Base Rate Plus 2%

१३. २५ लाख सम्मको शेयर कर्जाको Risk Weight १००% र त्यो माथीको १५०% कायम गरिने
12. Risk Weight of Loan Agaisnt Share will be kept at 100% for loan up to 2.5 Million and 150% for Loan above 2.5 Million

१४. शेयर कर्जाको सिमा प्रति बैंक र जम्मा बढिमा १२ करोड कायम राखिने
14. Limit of Loan Against Share will be kept 120 Million per bank as well as in Total

१५. प्रयोजन नखुलेका कर्जा उपत्यकामा धितोको मुल्यको बढिमा ३०% र बाहिर ४०% कायम गरिने
15. LTV of Loan without specific utilization shall be 30% and 40% for Inside Kathmandu Valley and Outside Kathmandu Valley

१६. ऋणपत्र लाई स्रोत र पुंजीकोष दुबैको रुपमा लिन पाईने व्यवस्था पौष २०७९ सम्म थप गरियो
16. Counting of Debentures as Resource as well as capital fund both till Poush end 2079

१७. निजी क्षेत्र तर्फको कर्जाको वृद्धिदर १२.६% प्रक्षेपण
17. Private Sector Credit Growth is Projected at 12.6%

Credit: CA

२०७९ श्रावण ६, शुक्रबार प्रकाशित 2 Minutes 155 Views